HARMONOGRAM | SCHEDULE

Denné časy začiatkov a presný harmonogram budú zverejnené po termíne uzávierky. 

Harmonogram váženia:

Všetky váženia sa uskutočňujú deň pred zdvíhaním, začínajúc 16.10.2022. Počas súťažných dní prebieha váženie len pre pretekárov, ktorí budú štartovať nasledujúci deň!

nedeľa 16.10. – sobota 22.10.

8.00 – 10.00 hod a 16.00 – 18.00 hod

Každé váženie môže byť predĺžené, ak je to potrebné kvôli prispôsobeniu počtu športovcov čakajúcich na váženie pri konci oficiálneho času na váženie.

 

Lifting Schedule: Daily start times and exact schedule will be published after the closing date.

Weigh-In Schedule:

All weighings are made the day before lifting, starting on 16.10.2022. During the competition days, weighing takes place only for competitors who will start the next day!

Sunday 16.10. – Saturday 22.10.

8.00 – 10.00  and 16.00 – 18.00

If necessary, each weighing can be extended to accommodate the number of athletes waiting to weigh at the end of the official weighing time.

 

 

Partneri / Partners

Realizované s finančnou podporou mesta

Projekt je realizovaný s finančnou podporou